Licznik

61983 gości było na naszej stronie.

-904 dni do końca roku szkol.

Poznajemy tajniki zawodu..

Dziś graficy z klas pierwszych poznali czym jest zawód drukarza.
Udział w Projektach Szkolnych pozwala na poszerzanie wiedzy i kompetencji uczniów.
Zapraszamy do Poligrafika!!!